Obrazac

Елементи за израду предлога

Фонд за Награде “Браћа Карић”

Адреса: Теразије 28 (II спрат), 11000 Београд
Тел. 011/3629-193
Е-маил: kf@karicfoundation.com

Обрасце за предлагање можете преузети као Word или pdf документ (десно или на дну странице). Попуните их и пошаљите директно са нашег сајта путем формулара у прилогу.

У наставку су приказани елементи које треба да садржи Ваш предлог, за појединце и институције. Предлоге нам можете послати поштом или мејлом на дате адресе.

Појединац Институција
1. КАНДИДАТ  ЗА  НАГРАДУ
 • Име и презиме
 • Адреса
 • Телефон
 • Е-маил
 • Назив
 • Адреса
 • Телефон/Фаx
 • Е-маил
2. ОБЛАСТ  ЗА  КОЈУ  СЕ   КАНДИДУЈЕ
 • Стваралаштво у области културе и уметности
 • Научни и истраживачки рад
 • Новинарство и књижевност
 • Економија и привреда
 • Хуманитарне активности; јачање сарадње, мира и пријатељства међу народима
 • Спорт
 • Стваралаштво у области културе и уметности
 • Научни и истраживачки рад
 • Новинарство и књижевност
 • Економија и привреда
 • Хуманитарне активности; јачање сарадње, мира и пријатељства међу народима
 • Спорт
3. БИОГРАФИЈА ОСНОВНИ  ПОДАЦИ
 • Место рођења
 • Година рођења
 • Националност
 • Завршене школе
 • Специјализације
 • Радна биографија
 • Награде и друга признања
 • Седиште
 • Датум оснивања
 • Делатност
 • Развој и резултати
 • Награде и друга признања
4. ДЕЛО – ДОПРИНОС – РЕЗУЛТАТИ  КАНДИДАТА
 • Дело, допринос и резултати
 • Година настајања
 • Дело, допринос и резултати
 • Година настајања
5. ДОМАЋЕ  РЕФЕРЕНЦЕ ДОПРИНОСИ  И  РЕЗУЛТАТИ  ОСТВАРЕНИ   У  ЗЕМЉИ
 • Резултати рада/стваралаштва који су настали или презентирани у земљи
 • Резултати рада/стваралаштва који су настали или презентирани у земљи
 

6. МЕЂУНАРОДНЕ
РЕФЕРЕНЦЕ

 

МЕЂУНАРОДНИ  ДОПРИНОСИ  И  РЕЗУЛТАТИ

 • Резултати рада/стваралаштва који су настали или презентирани у иностранству
 • Резултати рада/стваралаштва који су настали или презентирани у иностранству
7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ПРЕДЛОГА
 • Кључни аргументи на основу којих се може констатовати квалификација за добијање награде
8. ПРЕДЛАГАЧ
 • Име и презиме
 • Адреса
 • Телефон
 • Е-маил
 • Назив
 • Адреса
 • Телефон/Фаx
 • Е-маил
9. РЕФЕРЕНЦЕ  ПРЕДЛАГАЧА
 • Занимање
 • Звање
 • Област деловања
 • Резултати рада
 • Делатност
 • Област деловања
 • Резултати рада
Датум предлагања

Потпис

Обрасци за израду предлога појединаца

 

Обрасци за израду предлога институције