Историјат

 • Home
 • Историјат

Пожелео сам да створим још једну генерацију величанствених умова, наших савременика који свој рад, свој живот, сву своју снагу несебично поклањају својој отаџбини. Тако се у мени још пре три деценије родила идеја о Награди чији ће лауреати бити златна слова једне другачије историје Србије. Они су светионици на мапи Европе и света. Они су, после свих ових година, породица великана окупљена око Награде „Браћа Карић“.

 

Богољуб Карић
Идејни творац и утемељивач Награде Браћа Карић”

Основни циљеви Награде

 • Подршка стваралаштву и креативном раду
 • Подстицај најкреативнијем делу друштва да својим радоми резултатима убрза материјални и духовни развој нашег народа и земље
 • Афирмација основних хуманистичких принципа који су у основи сваког истинског стваралаштва
 • Обнова традиције награђивања и одавања признања најзаслужнијима
 • Омогућавање међународне промоције и афирмације  резултата који се остварују у нашој земљи
 • Веће присуство и давање признања достигнућима оствареним у другим земљама
 • Јачање веза стваралаца из наше домовине са ствараоцима широм света
 • Подстицање оптимизма за стварање и постизање врхунских достигнућа код младих генерација

Основни критеријуми Награде

 • Дело у континуитету
  Кандидат треба да се истиче својим делом, доприносима или резултатима у континуитету високим квалитетом.
 • Објективно мерење значаја дела (доприноса)
  Дело кандидата, допринос или резултати треба да буду такви да се могу објекивно мерити и процењивати.
 • Ауторитет код нас и у свету
  Својим делом, доприносом и резултатима кандидат за награду треба да буде ауторитет у области за коју се кандидује, како у нашој земљи тако и ван ње.
 • Добробит за материјални и духовни развој нашег народа
  Дело, допринос или резултат рада кандидата треба да буде допринос не само у области у којој је остварено и за коју се кандидује, већ да има и шире позитивне утицаје на материјални, односно духовни развој нашег народа.
 • Подстицај за генерације које долазе
  Кандидати за награду и њихова дела треба да буду подстицајни, не само за људе који раде у области за коју се награда добија, већ и за све друге, посебно за младе ствараоце.