O nagradi

Darivanje svetlosti

Nagrada „Braća Karić“ uspostavljena je kao plod vere u neiscrpnu pamet i vrednost, pre svega sopstvenog naroda. Namera joj je da bude podsticaj i motiv za sve one koji stvaraju, koji oblikuju vrednosti zbog kojih ćemo svi mi, i prostor u kome živimo – biti bolji. Porodica Karić i Karić fondacija ustanovili su Nagradu „Braća Karić“, vrednujući njome najviša dostignuća stvaralaštva u oblastima kulture i umetnosti, naučnog i istraživačkog rada, novinarstva, publicistike i izdavaštva, ekonomije i privrede, te humanitarnih aktivnosti koje jačaju mir, saradnju i prijateljstvo među narodima.

Nagrada se dodeljuje svake godine, a pravo predlaganja imaju pojedinci, organizacije i institucije, koji svoje predloge dostavljaju u pismenom obliku, na adresu Karić fondacije. O laureatima odlučuje Upravni odbor, a za svaku od predviđenih kategorija ekspertski tim predlaže Upravnom odboru tri kandidata od kojih će samo jedan biti i nagrađen. Nagrada je prvi put dodeljena pre 20 godina,  a imena dobitnika svedoče o opravdanoj ambiciji da nagrada vremenom postane srpski pandan Nobelovoj nagradi.

Poželeo sam da stvorim još jednu generaciju veličanstvenih umova, naših savremenika koji svoj rad, svoj život, svu svoju snagu nesebično poklanjaju svojoj otadžbini. Tako se u meni još pre tri decenije rodila ideja o Nagradi čiji će laureati biti zlatna slova jedne drugačije istorije Srbije. Oni su svetionici na mapi Evrope i sveta. Oni su, posle svih ovih godina, porodica velikana okupljena oko Nagrade „Braća Karić“.

Bogoljub Karić
Idejni tvorac i utemeljivač Nagrade “Braća Karić”

bkj1